Mihai Viteazu - O pagina de onoare

Tutorials of (Mihai viteazu - o pagina de onoare) by Rusu catalin

<!DOCTYPE html>
<html >
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Mihai Viteazu - O pagina de onoare</title>
 
 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/normalize/5.0.0/normalize.min.css">

 
   <link rel="stylesheet" href="css/style.css">

 
</head>

<body>
 <div class="lightblue-background">
<div class="container">
 
  
   <div class="col-xs-12">
    <center><h1>Mihai Viteazul</h1>
    <h2 class="text-center"><em>Domnul Țării Românești între 1593-1600</em></h2>
    <div class="larger-image"><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Misu_Popp_-_Mihai_Viteazul.jpg/180px-Misu_Popp_-_Mihai_Viteazul.jpg">
     <div class="caption text-center">Mihai Viteazu
(portret de Mișu Pop).</div>
     </div>
    
     <h3 class="text-center">Aici sunt cateva activitati ale domnitorului Mihai Viteazul :</h3></center>
     
      <p>Mihai Viteazul (n. 1558,[1] Floci, România – d. 9 august 1601,[2] Câmpia Turzii, România) a fost domnul Țării Românești între 1593-1600. Pentru o perioadă (în 1600), a fost conducător de facto al celor trei mari țări medievale care formează România de astăzi: Țara Românească, Transilvania și Moldova. Înainte de a ajunge pe tron, ca boier, a deținut dregătoriile de bănișor de Strehaia, stolnic domnesc și ban al Craiovei.

Figura lui Mihai Viteazul a ajuns în panteonul național românesc după ce a fost recuperată de istoriografia românească a secolului al XIX-lea, un rol important jucându-l opul Românii supt Mihai-Voievod Viteazul al lui Nicolae Bălcescu. Astfel voievodul a ajuns un precursor important al unificării românilor, care avea să se realizeze în secolul al XX-lea.
     n anul 1601, în timpul unei șederi la Praga, a fost portretizat de pictorul Egidius Sadeler, care a menționat pe marginea portretului aetatis XLIII, adică "în al 43-lea an al vieții", ceea ce indică drept an al nașterii lui Mihai anul 1558.[3] Domnul Pătrașcu cel Bun, considerat multă vreme ca fiind tatăl nelegitim al lui Mihai, a murit în 1557. Împrejurarea ca Pătrașcu să fi avut relații extraconjugale în anul morții sale apare ca foarte improbabilă, având în vedere faptul că a murit în urma unei lungi boli, pentru tratarea căreia a cerut medici de la Sibiu.[4] Ipoteza ca Mihai să fi fost fiul postum al lui Pătrașcu a fost exclusă și de Petre Panaitescu, cu argumente onomastice, genealogice, precum și pe baza cronicilor de epocă.[5]

Mama lui Mihai, Teodora sau Tudora, a fost, după unele surse, de neam grecesc (din vechea familie bizantină a Cantacuzinilor). După alte surse, era vânzătoare de rachiu, originară din Târgul de Floci, iar tatăl lui Mihai era grec.[6] Cronica lui Radu Popescu menționează că "Acest Mihai Vodă, după ce au luat domnia, s-a numit că este fecior lui Pătrașcu Vodă, iar cu adevărat nu se știe, că nici un istoric de-ai noștri sau striin nu adeverează cine iaste și cum au luat domnia, fără cât din auz unul din altul așa dovedim, că mumă-sa au fost de la Oraș dela Floci, care fiind văduvă și frumoasă și nemerind un gelep (negustor), om mare și bogat den Poarta împărătească și în casa ei zăbovindu-se câtăva vreme...</p>
     <blockquote>
      <p>Alte documente, aflate în custodia Academiei Române, precum și specificațiile din Condica episcopiei Râmnicului, atesta că Mihai Viteazul s-ar fi născut la Drăgoești, localitate aflată pe partea stângă a Oltului, județul Vâlcea. Aceleași surse mai specifică faptul că la Proieni, pe Valea Oltului, într-o veche biserică ortodoxă, s-ar fi cununat cu Doamna Stanca.</p>
      
     </blockquote>
     <h3>Daca aveti timp, puteti citi mai multe despre acest incredibil om pe pagina lui de <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Viteazul" target="_blank">Wikipedia</a>.</h3>
   

 <footer>
  <p style="color: red; font-size=20px;"><b><i>Scris si codat de </i></b><a href="https://codepen.io/Raptor1481" target="_blank">Rusu Catalin</a>.</p>
    </footer>
  </div>
</div>
 <script src='http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js'></script>
<script src='http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.18.2/TweenLite.min.js'></script>
<script src='http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/latest/plugins/CSSPlugin.min.js'></script>
<script src='http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.18.2/easing/EasePack.min.js'></script>

 
</body>
</html>
/* Downloaded from https://www.codeseek.co/ */
/* you can import CSS from other pens - we'll import color and typography styles from this pen */
body {
 margin-top: 1px;
 text-indent: 30px;
}

.black-text {
 color: black;
}

.larger-image {
 width: 500px;
}

.lightblue-background {
 background-color: lightblue;
}

.footer {
 color: red;
}
/* Downloaded from https://www.codeseek.co/ */

This awesome code ( Mihai Viteazu - O pagina de onoare ) is write by Rusu Catalin, you can se more from this user in the personal repository

You can find the original code on Codepen.io

2018 © Rusu Catalin