Mihai Viteazu - O pagina de onoare

In this example below you will see how to do a Mihai Viteazu - O pagina de onoare with some HTML / CSS and Javascript

Thumbnail
This awesome code was written by Raptor1481, you can see more from this user in the personal repository.
You can find the original code on Codepen.io
Copyright Raptor1481 ©

Technologies

 • HTML
 • CSS
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" >

<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Mihai Viteazu - O pagina de onoare</title>
 
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/normalize/5.0.0/normalize.min.css">

 
   <link rel="stylesheet" href="css/style.css">

 
</head>

<body>

 <div class="lightblue-background">
<div class="container">
 
  
   <div class="col-xs-12">
    <center><h1>Mihai Viteazul</h1>
    <h2 class="text-center"><em>Domnul Țării Românești între 1593-1600</em></h2>
    <div class="larger-image"><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Misu_Popp_-_Mihai_Viteazul.jpg/180px-Misu_Popp_-_Mihai_Viteazul.jpg">
     <div class="caption text-center">Mihai Viteazu
(portret de Mișu Pop).</div>
     </div>
    
     <h3 class="text-center">Aici sunt cateva activitati ale domnitorului Mihai Viteazul :</h3></center>
     
      <p>Mihai Viteazul (n. 1558,[1] Floci, România – d. 9 august 1601,[2] Câmpia Turzii, România) a fost domnul Țării Românești între 1593-1600. Pentru o perioadă (în 1600), a fost conducător de facto al celor trei mari țări medievale care formează România de astăzi: Țara Românească, Transilvania și Moldova. Înainte de a ajunge pe tron, ca boier, a deținut dregătoriile de bănișor de Strehaia, stolnic domnesc și ban al Craiovei.

Figura lui Mihai Viteazul a ajuns în panteonul național românesc după ce a fost recuperată de istoriografia românească a secolului al XIX-lea, un rol important jucându-l opul Românii supt Mihai-Voievod Viteazul al lui Nicolae Bălcescu. Astfel voievodul a ajuns un precursor important al unificării românilor, care avea să se realizeze în secolul al XX-lea.
     n anul 1601, în timpul unei șederi la Praga, a fost portretizat de pictorul Egidius Sadeler, care a menționat pe marginea portretului aetatis XLIII, adică "în al 43-lea an al vieții", ceea ce indică drept an al nașterii lui Mihai anul 1558.[3] Domnul Pătrașcu cel Bun, considerat multă vreme ca fiind tatăl nelegitim al lui Mihai, a murit în 1557. Împrejurarea ca Pătrașcu să fi avut relații extraconjugale în anul morții sale apare ca foarte improbabilă, având în vedere faptul că a murit în urma unei lungi boli, pentru tratarea căreia a cerut medici de la Sibiu.[4] Ipoteza ca Mihai să fi fost fiul postum al lui Pătrașcu a fost exclusă și de Petre Panaitescu, cu argumente onomastice, genealogice, precum și pe baza cronicilor de epocă.[5]

Mama lui Mihai, Teodora sau Tudora, a fost, după unele surse, de neam grecesc (din vechea familie bizantină a Cantacuzinilor). După alte surse, era vânzătoare de rachiu, originară din Târgul de Floci, iar tatăl lui Mihai era grec.[6] Cronica lui Radu Popescu menționează că "Acest Mihai Vodă, după ce au luat domnia, s-a numit că este fecior lui Pătrașcu Vodă, iar cu adevărat nu se știe, că nici un istoric de-ai noștri sau striin nu adeverează cine iaste și cum au luat domnia, fără cât din auz unul din altul așa dovedim, că mumă-sa au fost de la Oraș dela Floci, care fiind văduvă și frumoasă și nemerind un gelep (negustor), om mare și bogat den Poarta împărătească și în casa ei zăbovindu-se câtăva vreme...</p>
     <blockquote>
      <p>Alte documente, aflate în custodia Academiei Române, precum și specificațiile din Condica episcopiei Râmnicului, atesta că Mihai Viteazul s-ar fi născut la Drăgoești, localitate aflată pe partea stângă a Oltului, județul Vâlcea. Aceleași surse mai specifică faptul că la Proieni, pe Valea Oltului, într-o veche biserică ortodoxă, s-ar fi cununat cu Doamna Stanca.</p>
      
     </blockquote>
     <h3>Daca aveti timp, puteti citi mai multe despre acest incredibil om pe pagina lui de <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Viteazul" target="_blank">Wikipedia</a>.</h3>
   

 <footer>
  <p style="color: red; font-size=20px;"><b><i>Scris si codat de </i></b><a href="https://codepen.io/Raptor1481" target="_blank">Rusu Catalin</a>.</p>
    </footer>
  </div>
</div>
 <script src='http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js'></script>
<script src='http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.18.2/TweenLite.min.js'></script>
<script src='http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/latest/plugins/CSSPlugin.min.js'></script>
<script src='http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.18.2/easing/EasePack.min.js'></script>

 

</body>

</html>

/*Downloaded from https://www.codeseek.co/Raptor1481/mihai-viteazu-o-pagina-de-onoare-aBjRjm */
/* you can import CSS from other pens - we'll import color and typography styles from this pen */
body {
 margin-top: 1px;
 text-indent: 30px;
}

.black-text {
 color: black;
}

.larger-image {
 width: 500px;
}

.lightblue-background {
 background-color: lightblue;
}

.footer {
 color: red;
}

Comments