Voorspellend Rekenen biebboek

In this example below you will see how to do a Voorspellend Rekenen biebboek with some HTML / CSS and Javascript

Thumbnail
This awesome code was written by Sannens, you can see more from this user in the personal repository.
You can find the original code on Codepen.io
Copyright Sannens ©
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
  <style>
 /* TABLE OF CONTENTS */

#contents{position:fixed;left:-292px;top:10px;background:#fff;border:1px solid rgba(0,0,0,0.1);padding:20px;width:250px;border-radius:0 6px 6px 0;-webkit-transition:all 0.5s ease-in-out;-moz-transition:all 0.5s ease-in-out;-ms-transition:all 0.5s ease-in-out;-o-transition:all 0.5s ease-in-out;transition:all 0.5s ease-in-out;}

#contents:hover{left:0;box-shadow:1px 1px 3px 0 rgba(0,0,0,0.2);}

#contents:after{content:'';display:block;position:absolute;top:8px;left:290px;width:40px;height:40px;text-align:center;background:#fff url(https://i.imgur.com/YH2wF13.png)center no-repeat;background-size:20px;border:1px solid rgba(0,0,0,0.1);border-left:none;border-radius:0 6px 6px 0;box-shadow:2px 1px 3px 0 rgba(0,0,0,0.2);}

#contents img{max-width:100%;}
#contents h3{font-size:12px;letter-spacing:1px;}
#contents a{display:block;padding:7px;border-bottom:1px solid rgba(0,0,0,0.1);}
#contents a:last-of-type{border:none;padding-bottom:0;}

</style>
 
<aside id="contents">
	<h3>Table of Contents</h3>
		<a href="#one">1. Jeugd en Familie</a>
		<a href="#two">2. Opleiding op Zweinstein</a>
		<a href="three">3. Werken bij Goudgrijp</a>
		<a href="four">4. Relatie met een Dreuzel</a>
		<a href="five">5. Terug naar Zweinstein</a>
		<a href="six">6. Een nieuwe liefde</a>
</aside>

<center><div style="width: 636px;">
	<!-- Bladzijde een --> <div id="one" style="display: inline-block;">
		<!-- Pijl naar links --> <div style="float: left; height: 31px; width: 23px; margin: 306px 10px 0 0;">
			<div onclick="document.getElementById('one').style.display='none'; document.getElementById('twelve').style.display='inline-block';" style="cursor: pointer;">
				<img src="https://i.imgur.com/sEruqxy.png">
			</div>
		</div>

		<div style="background-image: url(http://i.imgur.com/oDi4uH6.png); display: inline-block; width: 550px; height: 750px; margin-bottom: 10px; padding: 10px; border-radius: 4px; box-shadow: 1px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.2); font-family: Arial; font-size: 12px; letter-spacing: 0.5px; line-height: 22px;">
			<!-- Titel van het Boek --> <img src="https://i.imgur.com/LRjpXlj.png" style="width: 100%">

			<!-- Titel van de pagina --> <div style="background-color: #325D9B; margin-bottom: 10px; padding: 5px 10px; color: #fff; font-size: 18px; font-weight: bold;">Voorspellend Rekenen een Eitje!</div>
			<!-- Paginatekst --> <div style="text-align: justify; height: 650px; overflow: auto;">
<span style="color:#325D9B;"><strong>Oorsprong</strong></span><br>
De Oude Grieken waren de eersten die Voorspellend Rekenen gebruikten om voorspellingen te doen en inzicht te krijgen over jouw levensloop en lotsbestemming. Dit deden zij door cijfers aan letters te koppelen en bij elkaar op te tellen, net zolang tot er, behalve bij enkele uitzonderingen, een enkel cijfer over was. De uitkomst hiervan stond gelijk aan een wetenschap of betekenis op het gebied van het karakter en persoonlijkheid van een persoon.<br><br> 

Omdat Voorspellend Rekenen, naast Astronomie een vrij nauwkeurige manier van voorspellen in de tovenaarswereld is, wordt dit vak nog altijd als keuzevak gegeven op Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus vanaf het derde schooljaar. Een S.L.I.J.M.B.A.L. in Voorspellend Rekenen is verplicht als een leerling na zijn opleiding bij Goudgrijp wil werken. <br><br>

Dit boek is een handig hulpmiddel bij het maken van je huiswerk voor <b>Voorspellend Rekenen</b>. Maar vergeet niet dat kopiëren verboden is!<br><br>
<center><img src="
https://media.giphy.com/media/rWY9ySfjytitq/giphy.gif
" style="background: rgb(170, 170, 170); border-radius: 100px; width: 200px; height: 200px;" /></center> <br>    
    <center><b>Veel leesplezier!</b><br><br></center>
      	</div>
		</div>

		<!-- Pijl naar rechts --> <div style="float: right; height: 31px; width: 23px; margin: 306px 0 0 10px;">
			<div onclick="document.getElementById('one').style.display='none'; document.getElementById('two').style.display='inline-block';" style="cursor: pointer;">
				<img src="https://i.imgur.com/408nGCT.png">
			</div>
		</div>
	</div>

	<!-- Bladzijde twee --> <div id="two" style="display: none;">
		<!-- Pijl naar links --> <div style="float: left; height: 31px; width: 23px; margin: 306px 10px 0 0;">
			<div onclick="document.getElementById('one').style.display='inline-block'; document.getElementById('two').style.display='none';" style="cursor: pointer;">
				<img src="https://i.imgur.com/sEruqxy.png">
			</div>
		</div>

		<div style="background-image: url(http://i.imgur.com/oDi4uH6.png); display: inline-block; width: 550px; height: 750px; margin-bottom: 10px; padding: 10px; border-radius: 4px; box-shadow: 1px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.2); font-family: Arial; font-size: 12px; letter-spacing: 0.5px; line-height: 22px;">
			<!-- Titel van het Boek --> <img src="https://i.imgur.com/LRjpXlj.png" style="width: 100%">

			<!-- Titel van de pagina --> <div style="background-color: #325D9B; margin-bottom: 10px; padding: 5px 10px; color: #fff; font-size: 18px; font-weight: bold;">Het begin: Pythagoras</div>
			<!-- Paginatekst --> <div style="text-align: justify; height: 650px; overflow: auto;">
<span style="color:#325D9B;"><strong>Pythagoras</strong></span><br> 				Een van de belangrijkste grondleggers van de numerologie is Pythagoras. Een briljant filosoof die al geboren werd omstreeks 570 vóór Christus. Hij werd geboren in Griekenland, op het eiland Samos. Het is een vrij klein eiland, maar in 1955 werd een van de plaatsen Pythagoreio genoemd, naar deze bekende filosoof die tot op de dag van vandaag relevant blijft.<br><br>

Ook in zijn eigen tijd bleef Pythagoras niet onopgemerkt. Om hem heen ontstond een soort broederschap, dat uitgroeide tot een soort religieus-filosofische stroming, het Pythagorisme. De <b>getallenleer</b> en <b>geometrie</b> stonden hier centraal. De volgelingen van Pythagoras werden Pythagoreeërs genoemd. Het is lang onbekend gebleven omdat het een geheim genootschap was. Later werden toch bepaalde feiten bekend, hij had onder andere zijn befaamde Stelling van Pythagoras met hen gedeeld.<br><br>

<span style="color:#325D9B;"><strong>Stelling van Pythagoras</strong></span><br>
<img src="https://www.mupload.nl/img/hnkne4f6.png" style="width:200px" align="right">
De Stelling van Pythagoras is eigenlijk heel eenvoudig: a²+b²=c². 
Het houdt een verhouding in tussen de rechtshoekslijnen van een driehoek. Deze stelling was al wel eerder bekend, maar Pythagoras was de eerste die daadwerkelijk met bewijs kon aantonen dat deze stelling klopte. Tot op de dag van vandaag wordt de stelling onderwezen op Dreuzelscholen.<br><br> 

<span style="color:#325D9B;"><strong>De Pythagoreeërs</strong></span><br>
Pythagoras was een zeer charismatisch man. Zijn volgelingen werden een soort sekte die meer deden dan alleen rekenen. Zij geloofden heilig in reïncarnatie en werden de eerste groepering die we nu vegetariërs noemen. Verder schijnt Pythagoras ook anderen, zelfs lang na zijn dood, nog beïnvloed te hebben. Zoals Galileo Galilei die pas werd geboren in 1589. Zijn inzichten in muziek en getallen hebben Galileo ertoe bewogen om een nieuwe wiskundige relatie te herkennen in muziek en getallen. <br><br>

Er is nog veel meer te vertellen over deze buitengewone man, maar dat past niet allemaal in dit boek. Een laatste feitje, het pentagram, een symbool dat tegenwoordig (onterecht) wordt gezien als een symbool van duivelsaanbidding, werd al gebruikt door Pythagoras. De vijfpuntige ster is een prachtig symmetrisch symbool dat al in de religie van Pythagoras voorkwam.
<br><br>        
			</div>
		</div>

		<!-- Pijl naar rechts --> <div style="float: right; height: 31px; width: 23px; margin: 306px 0 0 10px;">
			<div onclick="document.getElementById('two').style.display='none'; document.getElementById('three').style.display='inline-block';" style="cursor: pointer;">
				<img src="https://i.imgur.com/408nGCT.png">
			</div>
		</div>
	</div>

	<!-- Bladzijde drie --> <div id="three" style="display: none;">
		<!-- Pijl naar links --> <div style="float: left; height: 31px; width: 23px; margin: 306px 10px 0 0;">
			<div onclick="document.getElementById('two').style.display='inline-block'; document.getElementById('three').style.display='none';" style="cursor: pointer;">
				<img src="https://i.imgur.com/sEruqxy.png">
			</div>
		</div>

		<div style="background-image: url(http://i.imgur.com/oDi4uH6.png); display: inline-block; width: 550px; height: 750px; margin-bottom: 10px; padding: 10px; border-radius: 4px; box-shadow: 1px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.2); font-family: Arial; font-size: 12px; letter-spacing: 0.5px; line-height: 22px;">
			<!-- Titel van het Boek --> <img src="https://i.imgur.com/LRjpXlj.png" style="width: 100%">

			<!-- Titel van de pagina --> <div style="background-color: #325D9B; margin-bottom: 10px; padding: 5px 10px; color: #fff; font-size: 18px; font-weight: bold;">Het principe van Sleutelgetallen</div>
			<!-- Paginatekst --> <div style="text-align: justify; height: 650px; overflow: auto;">
			
<span style="color:#325D9B;"><strong>Negendelig stelsel</strong></span><br>
Om te rekenen met getallen is het nodig dat je elk woord of naam om kan zetten naar een getal. Dit betekent dat je letters een bepaalde waarde moet toekennen. Dit wordt gedaan door het negendelig stelsel, dat gebaseerd is op het 26 letters tellende alfabet. <br>
				<center><img src="https://www.mupload.nl/img/f7pndrxwe9lf.jpg" style="width:400px;padding:5px"></center>
Elke letter heeft hierin origineel de waarde zoals in het alfabet. De letter <b>L</b> is de <b>12</b>e letter van het alfabet, waardoor die origineel de waarde 12 heeft.<br><br>

<span style="color:#325D9B;"><strong>Sleutelgetallen</strong></span><br>
Maar al deze getallen achter elkaar hebben verder geen betekenis. Het is nodig om van een naam een <b>sleutelgetal</b> uit te rekenen. Een sleutelgetal is normaliter een getal tussen de <b>1</b> en de <b>9</b>. Er zijn drie uitzonderingen op die regel, dit is te lezen bij het hoofdstuk <b>Meestergetallen</b>. <br>
Om van een getal boven de 9 een sleutelgetal te maken, moeten de cijfers bij elkaar opgeteld worden. De letter <b>L</b> is dus de <b>12</b>e letter van het alfabet, waardoor het sleutelgetal <b>1</b> + <b>2</b> is, wat uitkomt op het getal <b>3</b>. Aan dit sleutelgetal hangt dan een bepaalde betekenis, wat te lezen is op de pagina's over <b>getallenleer</b>.
Dit is dus ook te doen bij voor- of achternamen en data, welke vaak een ander getal produceren met weer een andere betekenis.<br>

<center><img src="https://www.mupload.nl/img/17zbrn.png" style="width:250px;padding:5px"></center>
Zoals te zien is in het bovenstaande voorbeeld, is de <b>H</b> het cijfer <b>8</b>, de <b>A</b> het cijfer <b>1</b>, en zo verder. Nadat je dat uitgezocht hebt, tel je alle cijfers bij elkaar op, totdat je uitkomt op een getal dat uit 1 cijfer bestaat. Dit fenomeen wordt ook wel <b>stapeltellen</b> of <b>herleiden</b> genoemd. Stapeltellen of sleutelgetal rekenen is essentieel in de Numerologie.

<br><br>
    
			</div>
		</div>

		<!-- Pijl naar rechts --> <div style="float: right; height: 31px; width: 23px; margin: 306px 0 0 10px;">
			<div onclick="document.getElementById('three').style.display='none'; document.getElementById('four').style.display='inline-block';" style="cursor: pointer;">
				<img src="https://i.imgur.com/408nGCT.png">
			</div>
		</div>
	</div>

	<!-- Bladzijde vier --> <div id="four" style="display: none;">
		<!-- Pijl naar links --> <div style="float: left; height: 31px; width: 23px; margin: 306px 10px 0 0;">
			<div onclick="document.getElementById('three').style.display='inline-block'; document.getElementById('four').style.display='none';" style="cursor: pointer;">
				<img src="https://i.imgur.com/sEruqxy.png">
			</div>
		</div>

		<div style="background-image: url(http://i.imgur.com/oDi4uH6.png); display: inline-block; width: 550px; height: 750px; margin-bottom: 10px; padding: 10px; border-radius: 4px; box-shadow: 1px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.2); font-family: Arial; font-size: 12px; letter-spacing: 0.5px; line-height: 22px;">
			<!-- Titel van het Boek --> <img src="https://i.imgur.com/LRjpXlj.png" style="width: 100%">

			<!-- Titel van de pagina --> <div style="background-color: #325D9B; margin-bottom: 10px; padding: 5px 10px; color: #fff; font-size: 18px; font-weight: bold;">Getallenleer</div>
			<!-- Paginatekst --> <div style="text-align: justify; height: 650px; overflow: auto;">
<span style="color:#325D9B;float:right"><strong>Het getal 1</strong></span><br>
<img src="https://www.mupload.nl/img/vovm5z18q.png" style="width:150px;padding:5px" align="left">
				
Het cijfer 1 staat voor vastberadenheid, onafhankelijkheid, creativiteit, ambitie, doelgerichtheid en focus. Het is de solidaire eenheid. Als deze mensen een bepaald doel stellen, doen ze er alles aan om dit doel te behalen. Vaak horen uitvinders of geboren leiders bij het getal 1. Het ontdekken van nieuwe dingen en het zien en ervaren van onbekende culturen vind je interessant en doe je graag. Wel vinden enen het soms lastig om samen te werken en laten ze zich zeker niet rond commanderen. Sterke karaktertrekken zijn soms egoïsme, afstandelijkheid of dominantie. <br><br>

<i>Bekende tovenaars met dit getal</i>: Albus Perkamentus (met de Engelse naam)<br>
<i>Belangrijke landen bij dit getal</i>: Israël, Turkije, Egypte, India, Pakistan, Afghanistan, Carabisch gebied.
<br><br>


<span style="color:#325D9B;text-align:left"><strong>Het getal 2</strong></span><br>
<img src="https://www.mupload.nl/img/c6qb1aa7s.png" style="width:150px;padding:5px" align="right">
				
Het cijfer 2 staat in het teken van vriendschappen en interacties. Vaak zijn het rustige mensen, maar een conflict gaan ze niet uit de weg. Wel zijn ze in staat om bij een conflict beide kanten goed te kunnen beoordelen. Een 2 wordt ook wel gezien als de persoon met de twee gezichten; het verschil tussen dag en nacht is ze dan ook niet onbekend. Ze willen daarnaast ook graag delen, waaronder in materiële en emotionele zaken, maar ook in ideeën. Ook kunnen tweeën makkelijk verdrinken in zelfmedelijden en flink chagrijnig zijn om niks. Ook krijg je graag je zin.<br><br>

<i>Bekende tovenaars met dit getal</i>: Harry Potter, Ron Wemel<br>
<i>Belangrijke landen bij dit getal</i>: Frankrijk, Duitsland, Afrika, Tibet, Verenigd Koninkrijk, Venezuela.
 <br>

<span style="color:#325D9B;float:right"><strong>Het getal 3</strong></span><br>
<img src="https://www.mupload.nl/img/j2rc5odu.png" style="width:150px;padding:5px" align="left">
				
Het cijfer 3 past bij mensen die onzeker zijn, maar daarnaast wel veel wilskracht hebben en erg slim zijn. Wel zijn ze vaak onvoorspelbaar. Het cijfer drie staat hierdoor voor intelligentie, kracht, geduld, liefde, energie en vriendschap. Mensen met het cijfer drie staan altijd voor je klaar en bieden je warmte en trouw. Ook zal een drie altijd voor iemand die ze liefhebben gaan, wat er ook gebeurt. Ze nemen het leven zoals het komt, en zijn meestal goed berekend op uitdagingen. Afgezien hiervan laat een drie ook heel graag zien wat die persoon kan, of dit nu goed of kwaad is. Deze eigenschappen van trouw en loyaliteit passen perfect bij Huffelpuf, al zou het ook bij mensen uit Griffoendor kunnen passen. Een negatiever punt van een drie kan zijn dat die persoon chaotisch en rommelig is. Ook kan er soms een tekort aan zelfvertrouwen aanwezig zijn.<br><br>

<i>Bekende tovenaars met dit getal</i>: George Wemel<br>
<i>Belangrijke landen bij dit getal</i>: Australië, Denemarken, Luxemburg, Ijsland, Vietnam, Engeland, Verenigde Staten.
<br><br>
    
			</div>
		</div>

		<!-- Pijl naar rechts --> <div style="float: right; height: 31px; width: 23px; margin: 306px 0 0 10px;">
			<div onclick="document.getElementById('five').style.display='inline-block'; document.getElementById('four').style.display='none';" style="cursor: pointer;">
				<img src="https://i.imgur.com/408nGCT.png">
			</div>
		</div>
	</div>


<!-- Bladzijde vijf --> <div id="five" style="display: none;">
		<!-- Pijl naar links --> <div style="float: left; height: 31px; width: 23px; margin: 306px 10px 0 0;">
			<div onclick="document.getElementById('four').style.display='inline-block'; document.getElementById('five').style.display='none';" style="cursor: pointer;">
				<img src="https://i.imgur.com/sEruqxy.png">
			</div>
		</div>

		<div style="background-image: url(http://i.imgur.com/oDi4uH6.png); display: inline-block; width: 550px; height: 750px; margin-bottom: 10px; padding: 10px; border-radius: 4px; box-shadow: 1px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.2); font-family: Arial; font-size: 12px; letter-spacing: 0.5px; line-height: 22px;">
			<!-- Titel van het Boek --> <img src="https://i.imgur.com/LRjpXlj.png" style="width: 100%">

			<!-- Titel van de pagina --> <div style="background-color: #325D9B; margin-bottom: 10px; padding: 5px 10px; color: #fff; font-size: 18px; font-weight: bold;">Getallenleer</div>
			<!-- Paginatekst --> <div style="text-align: justify; height: 650px; overflow: auto;">
				
<span style="color:#325D9B;text-align:left"><strong>Het getal 4</strong></span><br>
<img src="https://www.mupload.nl/img/pqxncxfr3cvq.png" style="width:150px;padding:5px" align="right">
				
Het cijfer 4 past bij stabiele personen die houden van hard werken. Ze zijn erg betrouwbaar en praktische denkers. Ook houden ze van regels, wetenschap en stabiliteit in de gang van zaken. Verder denken mensen met het cijfer vier vaak verder na over de toekomst en andere lange termijnplannen. Hierdoor passen mensen met het cijfer vier goed bij Ravenklauw, omdat ze eerst nadenken voordat ze iets doen. Ook zijn het goede organisatoren, waardoor ze dingen voor elkaar krijgen. Op het negatieve vlak houden mensen met het cijfer vier niet van eentonigheid, al kan te veel verandering ook een negatief effect hebben. Stabiliteit en regels zijn belangrijk, maar dit betekent niet dat het saai en eentonig hoort te worden.<br><br>

<i>Bekende tovenaars met dit getal</i>: Hermelien Griffel (Engelse schrijfwijze)<br>
<i>Belangrijke landen bij dit getal</i>: Italië, Birma, Colombia.
 <br>

<span style="color:#325D9B;float:right"><strong>Het getal 5</strong></span><br>
<img src="https://www.mupload.nl/img/il9kez0qy.png" style="width:150px;padding:5px" align="left">
				
Wat past bij cijfer 5 is onbezonnenheid, wild, ondernemend, energetisch en levenslustig, maar slagen zelden in hun doel. Daarnaast zijn ze enthousiast en energiek, zelfs in de meest duistere tijden. Ze zijn gefascineerd door het leven, hebben een onderzoekende geest en stellen altijd veel vragen. Aan de negatieve kant kunnen vijven rusteloos zijn, waardoor ze ook sneller snelle of irrationele beslissingen maken. Ook kan je impulsieve karakter je onvoorspelbaar maken.<br><br>

<i>Bekende tovenaars met dit getal</i>: Arthur Wemel<br>
<i>Belangrijke landen bij dit getal</i>: België, Wales, Spanje, Soedan, Brazilië, Saoedi-Arabië.
 <br><br>  

<span style="color:#325D9B;text-align:left"><strong>Het getal 6</strong></span><br>
<img src="https://www.mupload.nl/img/xtdpnlr9.png" style="width:150px;padding:5px" align="right">
				
Het cijfer 6 staat voor loyaliteit, vriendschap, familie, rechtvaardigheid, onbaatzuchtigheid en harmonie. Ook zijn zessen ontzettend flexibel en kunnen ze zich goed aan situaties aanpassen. Daarnaast zijn ze liefhebbend en kunstzinnig. Ze zijn opzoek naar een thuis, dat als houvast kan functioneren. Dit is, net als onderdeel zijn van een groep, bepalend voor het geluk in hun leven. Wel kunnen ze minder goed zakendoen, zeggen ze soms te weinig nee waardoor ze een voetveeg worden en kunnen ze soms te bemoeizuchtig zijn. Ook kan je kwaad of wraakzuchtig worden als iemand je emotioneel pijn doet. Ook obsessies kunnen voorkomen bij de typische zessen.<br><br>

<i>Bekende tovenaars met dit getal</i>: Severus Sneep, Fred Wemel<br>
<i>Belangrijke landen bij dit getal</i>: Mexico, Thailand, Rusland, Nieuw-Zeeland, Japan, Noorwegen, Canada, Iran.
<br><br>
			</div>
		</div>

		<!-- Pijl naar rechts --> <div style="float: right; height: 31px; width: 23px; margin: 306px 0 0 10px;">
			<div onclick="document.getElementById('six').style.display='inline-block'; document.getElementById('five').style.display='none';" style="cursor: pointer;">
				<img src="https://i.imgur.com/408nGCT.png">
			</div>
		</div>
	</div><!-- Bladzijde zes --> <div id="six" style="display: none;">
		<!-- Pijl naar links --> <div style="float: left; height: 31px; width: 23px; margin: 306px 10px 0 0;">
			<div onclick="document.getElementById('five').style.display='inline-block'; document.getElementById('six').style.display='none';" style="cursor: pointer;">
				<img src="https://i.imgur.com/sEruqxy.png">
			</div>
		</div>

		<div style="background-image: url(http://i.imgur.com/oDi4uH6.png); display: inline-block; width: 550px; height: 750px; margin-bottom: 10px; padding: 10px; border-radius: 4px; box-shadow: 1px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.2); font-family: Arial; font-size: 12px; letter-spacing: 0.5px; line-height: 22px;">
			<!-- Titel van het Boek --> <img src="https://i.imgur.com/LRjpXlj.png" style="width: 100%">

			<!-- Titel van de pagina --> <div style="background-color: #325D9B; margin-bottom: 10px; padding: 5px 10px; color: #fff; font-size: 18px; font-weight: bold;">Getallenleer</div>
			<!-- Paginatekst --> <div style="text-align: justify; height: 650px; overflow: auto;">
				
<span style="color:#325D9B;float:right"><strong>Het getal 7</strong></span><br>
<img src="https://www.mupload.nl/img/vjs2tlfjodkv.png" style="width:150px;padding:5px" align="left">
				
Het cijfer 7 is begripvol, eerlijk, uiterst slim, gevoelig, intuïtief en een harde werker die een uitdaging niet uit de weg gaan. Ze houden van mysterieuze zaken en voorwerpen, maar geld is minder belangrijk dan bijvoorbeeld een rijke fantasie en originaliteit. Ook nemen ze vaak het voortouw en lukt het ze om dingen in een handomdraai te verwezenlijken, zoals het leren van iets. Aan de negatieve kant kan het materiële gaan overheersen, net als egocentrisme. Daarnaast kan je pietluttig zijn en elke onvolkomenheid opmerken, die je mensen dan ook verteld. <br><br>

<i>Bekende tovenaars met dit getal</i>: James Potter, Sirius Zwarts<br>
<i>Belangrijke landen bij dit getal</i>: Zweden, Griekenland, Bolivia, Peru, Schotland, Filipijnen, Nederland.
 <br><br>


<span style="color:#325D9B;text-align:left"><strong>Het getal 8</strong></span><br>
<img src="https://www.mupload.nl/img/fifqs0e7.png" style="width:150px;padding:5px" align="right">
				
Het cijfer 8 is ambitieus, energetisch en praktisch. Ze werken hard en zijn bijna allemaal succesvol. Niets zal ze stoppen om hun doel te bereiken. Ook zijn ze een geboren regelaar, die praktisch, realistisch en materialistisch zijn. Wel kan het leiden tot jaloezie en hanger naar macht, waardoor een nummer 8 niet geliefd hoeft te zijn. Ze zijn onvoorspelbaar en kunnen grote winnaars of slechte verliezers zijn. Ook past een bepaalde mate van dominantie bij ze, net als manipulatie, ongeduld en agressie. Ook hebben mensen met het cijfer 8 vaak een bepaalde behoefte aan macht. Mochten de doelen niet behaald worden kan dit tot frustratie leiden.<br><br>

<i>Bekende tovenaars met dit getal</i>: Lucius Malfidus<br>
<i>Belangrijke landen bij dit getal</i>: Argentinië, Polen, China, Alaska, Papoea-Nieuw-Guinea, Groenland.
 <br>

<span style="color:#325D9B;float:right"><strong>Het getal 9</strong></span><br>
<img src="https://www.mupload.nl/img/55xfefagk5.png" style="width:150px;padding:5px" align="left">
				
Het cijfer 9 past bij de meest complete persoonlijkheid die er bestaat. Ze inspireren anderen en helpen graag. Ook hebben ze een groot gevoel voor rechtvaardigheid en willen ze dat iedereen eerlijk behandeld wordt. Van zichzelf zijn ze daardoor warm, open en vriendelijk, met duidelijke overtuigingen over het leven, dat samengaat met een scherp verstand. De beroepen die passen bij het cijfer 9 zijn wetenschappers en leraren, omdat ze graag mensen dingen willen leren en een gezond verstand hebben. Mensen met het cijfer 9 zijn vastberaden en worden daardoor onuitstaanbaar als ze iets niet voor elkaar krijgen. Ook hebben ze soms te snel hun oordeel klaar en hebben ze voortdurend kritiek op anderen maar ook op zichzelf. Hierdoor kunnen ze eigenwijs overkomen, maar ook juist opzoek zijn naar de goedkeuring van anderen, waardoor je soms niet durft te zeggen wat je denkt en terughoudend kan zijn.<br><br>

<i>Bekende tovenaars met dit getal</i>: Fred en George Wemel samen<br>
<i>Belangrijke landen met dit getal</i>: Syrië, Irak, Ierland.
 <br><br>

    	</div>
		</div>

		<!-- Pijl naar rechts --> <div style="float: right; height: 31px; width: 23px; margin: 306px 0 0 10px;">
			<div onclick="document.getElementById('seven').style.display='inline-block'; document.getElementById('six').style.display='none';" style="cursor: pointer;">
				<img src="https://i.imgur.com/408nGCT.png">
			</div>
		</div>
	</div><!-- Bladzijde zeven --> <div id="seven" style="display: none;">
		<!-- Pijl naar links --> <div style="float: left; height: 31px; width: 23px; margin: 306px 10px 0 0;">
			<div onclick="document.getElementById('six').style.display='inline-block'; document.getElementById('seven').style.display='none';" style="cursor: pointer;">
				<img src="https://i.imgur.com/sEruqxy.png">
			</div>
		</div>

		<div style="background-image: url(http://i.imgur.com/oDi4uH6.png); display: inline-block; width: 550px; height: 750px; margin-bottom: 10px; padding: 10px; border-radius: 4px; box-shadow: 1px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.2); font-family: Arial; font-size: 12px; letter-spacing: 0.5px; line-height: 22px;">
			<!-- Titel van het Boek --> <img src="https://i.imgur.com/LRjpXlj.png" style="width: 100%">

			<!-- Titel van de pagina --> <div style="background-color: #325D9B; margin-bottom: 10px; padding: 5px 10px; color: #fff; font-size: 18px; font-weight: bold;">Meestergetallen</div>
			<!-- Paginatekst --> <div style="text-align: justify; height: 650px; overflow: auto;">
				
Meestergetallen zijn dubbele cijfers, zoals 11, 22 en 33. Het zijn getallen die vele malen krachtiger zijn dan andere getallen. Het zijn altijd dubbele getallen, die men gemakkelijk kan missen tijdens het tellen. <br><br>

<span style="color:#325D9B;text-align:left"><strong>Het getal 11</strong></span><br>
<img src="https://www.mupload.nl/img/vajd5wp72.png" style="width:150px;padding:5px" align="right">
				
Het is een getal waarbij er sprake is van intuïtie, geestelijk inzicht en leiderschapskwaliteiten. Het getal 11 is vol vuur, zeer doelbewust en meestal algemeen inventief en idealistisch. Tegelijkertijd past het getal 11 bij dromen, mystiek en soms helderziendheid. 
Het getal 11 beschikt over grote macht en kracht, en is in staat snel beslissingen te nemen waardoor er voorzichtig en bewust mee omgegaan moet worden. Het kan ook zijn nadelen hebben, zoals gierigheid, luiheid en gebrek aan begrip. Ook hoogmoed en oneerlijkheid horen thuis bij het getal 11, als het niet begrepen wordt. Niet verloren gaan in deze materialistische wereld is het doel. <br><br>

<span style="color:#325D9B;float:right"><strong>Het getal 22</strong></span><br>
<img src="https://www.mupload.nl/img/dcphg8.png" style="width:150px;padding:5px" align="left">
				
Dit is een getal dat duidt op het hebben van grootste plannen, met ongelooflijke resultaten tot gevolg. Het getal 22 wordt geïnspireerd door visioenen die daarna in de praktijk kunnen worden gebracht. Het getal 22 beschikt over kracht en macht op elk niveau. Zo heeft het organisatietalent, een haarfijne intuïtie, tact en kundigheid. Ook is het mensen welgezind, houdt het van reizen, bekwaamheid en samenwerking. Het is mogelijk om door deze vaardigheden de status van <i>meester analist</i> te verwerven.<br>
Een negatieve 22 kan zich ook uiten in arrogantie en slinksheid om zoveel mogelijk geld te verdienen. Ook onverschilligheid en mogelijke minderwaardigheidscomplexen passen bij de negatieve 22. Het is mogelijk om terug tevallen in de zwarte magie en misdadige praktijken. <br><br>

<span style="color:#325D9B;text-align:left"><strong>Het getal 33</strong></span><br>
<img src="https://www.mupload.nl/img/sfas7dc7zk7.png" style="width:150px;padding:5px" align="right">
				
Dit is de machtigste van alle getallen, wat veel verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Hierbij hoort absolute verdraagzaamheid, geduld en begrip. De 33 staat in dienst van anderen, wat betekent dat het vaak eigenbelang uitschakeld en het materiële niet belangrijk vindt. Ook is er vaak sprake van een sterke psyche waardoor er maar weinig niet in het bereik ligt van de 33. <br>
De negatieve 33 kan volzitten met angstcomplexen. Vaak piekert hij veel en heeft hij de neiging een bemoeial te worden die bekrompen, afhankelijk en veel te behoudend is. Ook hoort wantrouwen, jaloezie en misplaatst medelijden bij een negatieve 33.<br>
Doordat de oude zielen vaak het getal 33 ervaren komen de negatieve eigenschappen maar weinig voor. Mocht iemand toch in de negatieve sfeer terecht komen, dan valt die vaak snel weer van zijn negatieve dwalingen terug.<br><br>

    	</div>
		</div>

		<!-- Pijl naar rechts --> <div style="float: right; height: 31px; width: 23px; margin: 306px 0 0 10px;">
			<div onclick="document.getElementById('eight').style.display='inline-block'; document.getElementById('seven').style.display='none';" style="cursor: pointer;">
				<img src="https://i.imgur.com/408nGCT.png">
			</div>
		</div>
	</div><!-- Bladzijde acht --> <div id="eight" style="display: none;">
		<!-- Pijl naar links --> <div style="float: left; height: 31px; width: 23px; margin: 306px 10px 0 0;">
			<div onclick="document.getElementById('seven').style.display='inline-block'; document.getElementById('eight').style.display='none';" style="cursor: pointer;">
				<img src="https://i.imgur.com/sEruqxy.png">
			</div>
		</div>

		<div style="background-image: url(http://i.imgur.com/oDi4uH6.png); display: inline-block; width: 550px; height: 750px; margin-bottom: 10px; padding: 10px; border-radius: 4px; box-shadow: 1px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.2); font-family: Arial; font-size: 12px; letter-spacing: 0.5px; line-height: 22px;">
			<!-- Titel van het Boek --> <img src="https://i.imgur.com/LRjpXlj.png" style="width: 100%">

			<!-- Titel van de pagina --> <div style="background-color: #325D9B; margin-bottom: 10px; padding: 5px 10px; color: #fff; font-size: 18px; font-weight: bold;">Bekende Voorspellers</div>
			<!-- Paginatekst --> <div style="text-align: justify; height: 650px; overflow: auto;">
<span style="color:#325D9B;"><strong>Brenda Wendekind</strong></span><br> 	

Een van de meest beroemde Voorspellend Rekenaars is Brenda Wendekind. Mevrouw Wendekind werd geboren in Tinworth, in Cornwall in het jaar 1202. Haar exacte geboortedatum is niet bekend. Ze heeft van 1213 tot 1220 op Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus Pocus gezeten en werd ingedeeld in het afdelingshuis van de harde werkers, Huffelpuf. Wendekind is een vrouw met zwart haar, blauwe ogen en een lichte huidskleur.<br><br> 
<img src="https://vignette.wikia.nocookie.net/harrypotter/images/a/af/Bridget_Wenlock-32-chocFrogCard.png/revision/latest?cb=20160606202146" style="width:200px" align="right">

Wendekind was hoogst intelligent, maar wel lichtelijk paranoïde. Ze wilde haar ontdekkingen koste wat het kost geheim houden en schreef daarom uitsluitend in onzichtbare inkt. Ze schreef daarnaast ook vaak op zijn kop, van achter naar voren en in een expres moeilijk leesbaar handschrift. Haar vreemde trekjes maakten echter een hoop goed, ze was namelijk degene die de magische eigenschappen van het getal 7 ontdekte! 
Voor deze prestatie staat ze nog altijd afgebeeld op de chocokikkerplaatjes. Uiteindelijk stierf Wendekind op 83 jarige leeftijd, in 1285. 
<br><br>

<span style="color:#325D9B;"><strong>Septima Vector</strong></span><br>

De Septima Vector is een oud docent Voorspellend Rekenen op Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus Pocus. Haar precieze geboortedatum is onbekend, hoewel we weten dat het voor 1974 geweest moet zijn. Vector heeft zelf aan Zweinstein gestudeerd in haar jonge jaren en werd ingedeeld in de afdeling van het wijze Ravenklauw. Ze was een strenge docent op Zweinstein, zo streng dat sommige leerlingen haar vak niet meer durfden te volgen. <br>

Septima Vector had lang, dun, donkerbruin haar, bruine ogen en een lichte huidskleur. Haar gewaad was vaak van een donkerrode kleur en ze droeg vaak een bijpassende puntige hoed. Ze gaf les op Zweinstein in de tijd van de Tweede Tovenaarsoorlog en haar boeman was Voldemort.<br><br>

Haar naam is zeer toepasselijk voor haar vak. Septima betekent namelijk ‘de zevende’ of ‘als zevende geboren’. Haar achternaam, Vector, is een wiskundige en natuurkundige term, waarbij een pijl driedimensionaal kan worden verdeeld in een x-, y- en z- coördinaat. Het portret van Septima Vector hangt op Zweinstein, heel toepasselijk voor haar voornaam, op de zevende verdieping. 
<br><br>
    	</div>
		</div>

		<!-- Pijl naar rechts --> <div style="float: right; height: 31px; width: 23px; margin: 306px 0 0 10px;">
			<div onclick="document.getElementById('nine').style.display='inline-block'; document.getElementById('eight').style.display='none';" style="cursor: pointer;">
				<img src="https://i.imgur.com/408nGCT.png">
			</div>
		</div>
	</div>


<!-- Bladzijde negen --> <div id="nine" style="display: none;">
		<!-- Pijl naar links --> <div style="float: left; height: 31px; width: 23px; margin: 306px 10px 0 0;">
			<div onclick="document.getElementById('eight').style.display='inline-block'; document.getElementById('nine').style.display='none';" style="cursor: pointer;">
				<img src="https://i.imgur.com/sEruqxy.png">
			</div>
		</div>

		<div style="background-image: url(http://i.imgur.com/oDi4uH6.png); display: inline-block; width: 550px; height: 750px; margin-bottom: 10px; padding: 10px; border-radius: 4px; box-shadow: 1px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.2); font-family: Arial; font-size: 12px; letter-spacing: 0.5px; line-height: 22px;">
			<!-- Titel van het Boek --> <img src="https://i.imgur.com/LRjpXlj.png" style="width: 100%">

			<!-- Titel van de pagina --> <div style="background-color: #325D9B; margin-bottom: 10px; padding: 5px 10px; color: #fff; font-size: 18px; font-weight: bold;">Voorspellend Rekenen toegepast</div>
			<!-- Paginatekst --> <div style="text-align: justify; height: 650px; overflow: auto;">
				
Eerder in het boek is te lezen hoe de principes van het sleutelgetal rekenen werkt. In de volgende pagina’s zal er uitgelegd worden wat er allemaal berekend kan worden en wat deze dingen betekenen. Bij veel onderdelen zal er gekeken worden naar het berekende sleutelgetal, maar soms is het ook belangrijk om te kijken naar hoe vaak een bepaald cijfer voorkomt of juist niet voorkomt in een bijvoorbeeld een naam. Het missen van bepaalde getallen kan namelijk ook invloed hebben op dat onderdeel van je leven. <br><br>

<span style="color:#325D9B;"><strong>Volledige getallenlijst</strong></span><br>
Of er bepaalde getallen meer of minder voorkomen in bijvoorbeeld je naam is zichtbaar te maken met een volledige getallenlijst. Bij een volledige getallenlijst maak je drie kolommen, waarbij je in de eerste kolom de letters neerzet, in de tweede kolom de waarde van die letters en in de derde kolom het aantal keren dat die letters in de volledige geboortenaam voorkomen. Op basis daarvan is het zichtbaar welke letters missen en welke letters vaker voorkomen.<br><br>
<center><img src="https://www.mupload.nl/img/f2gnrmd.png" style="width:200px;padding:5px"><br></center>
Zo is hierboven neergezet welke verschillende cijfers allemaal deeluitmaken van de volledige geboortenaam van Harry Potter. Hiermee kan dus gemakkelijk een volledige getallenlijst worden gemaakt, waaruit dus blijkt dat het getal <b>1</b> het meeste voorkomt en het getal <b>3</b> mist in zijn naam.<br>


	<center><img src="https://www.mupload.nl/img/fm2qg1hn73vl.png" style="width:200px;padding:5px"></center>


    	</div>
		</div>

		<!-- Pijl naar rechts --> <div style="float: right; height: 31px; width: 23px; margin: 306px 0 0 10px;">
			<div onclick="document.getElementById('ten').style.display='inline-block'; document.getElementById('nine').style.display='none';" style="cursor: pointer;">
				<img src="https://i.imgur.com/408nGCT.png">
			</div>
		</div>
		</div>
		
		<!-- Bladzijde tien --> <div id="ten" style="display: none;">
		<!-- Pijl naar links --> <div style="float: left; height: 31px; width: 23px; margin: 306px 10px 0 0;">
			<div onclick="document.getElementById('nine').style.display='inline-block'; document.getElementById('ten').style.display='none';" style="cursor: pointer;">
				<img src="https://i.imgur.com/sEruqxy.png">
			</div>
		</div>

		<div style="background-image: url(http://i.imgur.com/oDi4uH6.png); display: inline-block; width: 550px; height: 750px; margin-bottom: 10px; padding: 10px; border-radius: 4px; box-shadow: 1px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.2); font-family: Arial; font-size: 12px; letter-spacing: 0.5px; line-height: 22px;">
			<!-- Titel van het Boek --> <img src="https://i.imgur.com/LRjpXlj.png" style="width: 100%">

			<!-- Titel van de pagina --> <div style="background-color: #325D9B; margin-bottom: 10px; padding: 5px 10px; color: #fff; font-size: 18px; font-weight: bold;">Rekenen met Namen I</div>
			<!-- Paginatekst --> <div style="text-align: justify; height: 650px; overflow: auto;">
				
<span style="color:#325D9B;"><strong>Actief getal</strong></span><br>
Het actieve getal geeft aan wat iemand op zichzelf kan bereiken. Het geeft het essentiële aan van een mens, wat vaak over het hoofd wordt gezien. Het actieve getal wordt gevormd door het stapeltellen van de <b>roepnaam</b>. Doordat bij de geboorte van een kind, het kind een naam krijgt, laat dit namelijk het nieuwe bloed in de familie zien.<br><br>

<span style="color:#325D9B;"><strong>Erfelijkheidsgetal</strong></span><br>
Het erfelijkheidsgetal is afkomstig vanuit de <b>achternaam</b>. Deze wordt volgens het sleutelgetal rekenen omgerekend naar een enkel getal of een meestergetal. Het geeft de verhouding aan met de familie, de erfelijkheid en het verleden. Het is niet altijd even gemakkelijk om hiermee te leven, vooral als er bepaalde cijfers in eerste instantie, voor het optellen, ontbreken. <br><br>

<span style="color:#325D9B;"><strong>Grondvesten</strong></span><br>
De grondvesten zijn de fundamenten van het leven en wordt berekend op basis van de <b>eerste letter</b> van de <b>voornaam</b>. Dit laat zien hoe we tegen het leven aankijken en geeft dus eigenlijk onze levensinstelling aan. De vibratie van dit getal heeft het vermogen evenwicht in het leven te brengen, energie te geven en het leven te verrijken. Maar het kan ook belemmeringen en hindernissen in het leven geven.<br><br>

<span style="color:#325D9B;"><strong>Persoonlijke naamgetal</strong></span><br>
Het persoonlijke naamgetal is het getal wat gevormd wordt door alle letters van de <b>volledige naam</b> op te tellen en te herleiden tot een enkel cijfer. Het wordt ook wel het expressiegetal of dominante naamgetal genoemd, omdat het vormgeeft aan de presentatie van een individu, maar ook aan hoe anderen dat individu zien. Het is een diepgaande beschrijving over iemand, waarin het actieve getal en erfelijkheidsgetal ook in verwerkt zijn. Ook hierbij is er waarschijnlijk een sterkere band met eigenschappen van getallen die vaker voorkomen en worden eigenschappen van getallen die niet aanwezig zijn vaak gemist. <br><br>

<span style="color:#325D9B;"><strong>Individualiteitsgetal</strong></span><br>
Het individualiteitsgetal is een bijzondere aanvulling op het rekenen met namen. Het wordt berekend door de som van het <b>aantal letters van de volledige naam</b>. <i>Harry James Potter heeft dus een individualiteitsgetal van 16, daar zijn naam uit 16 letters bestaat.</i> Een individualiteitsgetal kan maximaal 25 zijn. Als er dus meer dan 25 letters zijn, wordt er stapel geteld. Het is dus een waarde tot 25, waarbij een hogere waarde een grotere individualiteit laat zien.

<br><br>
    	</div>
		</div>

		<!-- Pijl naar rechts --> <div style="float: right; height: 31px; width: 23px; margin: 306px 0 0 10px;">
			<div onclick="document.getElementById('eleven').style.display='inline-block'; document.getElementById('ten').style.display='none';" style="cursor: pointer;">
				<img src="https://i.imgur.com/408nGCT.png">
			</div>
		</div>
		</div>
		
		<!-- Bladzijde elf --> <div id="eleven" style="display: none;">
		<!-- Pijl naar links --> <div style="float: left; height: 31px; width: 23px; margin: 306px 10px 0 0;">
			<div onclick="document.getElementById('ten').style.display='inline-block'; document.getElementById('eleven').style.display='none';" style="cursor: pointer;">
				<img src="https://i.imgur.com/sEruqxy.png">
			</div>
		</div>

		<div style="background-image: url(http://i.imgur.com/oDi4uH6.png); display: inline-block; width: 550px; height: 750px; margin-bottom: 10px; padding: 10px; border-radius: 4px; box-shadow: 1px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.2); font-family: Arial; font-size: 12px; letter-spacing: 0.5px; line-height: 22px;">
			<!-- Titel van het Boek --> <img src="https://i.imgur.com/LRjpXlj.png" style="width: 100%">

			<!-- Titel van de pagina --> <div style="background-color: #325D9B; margin-bottom: 10px; padding: 5px 10px; color: #fff; font-size: 18px; font-weight: bold;">Rekenen met Namen II</div>
			<!-- Paginatekst --> <div style="text-align: justify; height: 650px; overflow: auto;">
				
<span style="color:#325D9B;"><strong>Idealiteitsgetal</strong></span><br>
Het idealiteitsgetal wordt ook wel het intieme getal of het ware innerlijk genoemd. Het wordt berekend door alle <b>klinkers</b> van de volledige naam en beschrijft het “betere-ik”. Het bepaalt bepaalde verlangens en prikkels, die niet zelden verborgen blijven voor de buitenwereld. Het is nauw verbonden met gedachten, gevoelens en de motivatie voor bepaalde daden. <br>
Het idealiteitsgetal geeft de diepste wensen van de persoon in kwestie aan en hoe degene omgaat met de diepe ambitie. Het getal laat eigenlijk zien wie of wat je eigenlijk zou willen zijn en wat je dit idealiter wilt bereiken.<br><br>

<span style="color:#325D9B;"><strong>Verwezenlijkingsgetal</strong></span><br>
Het verwezenlijkingsgetal wordt ook wel de hartenwens genoemd en wordt berekend door alle <b>medeklinkers</b> van de volledige naam te herleiden of te stapeltellen. Dit getal of hartenwens laat zien wat we voornamelijk en diep in ons hart willen. Dit getal heeft meer invloed als iemand meer vanuit zijn hart beslist. <br>
De overeenkomsten tussen het idealiteitsgetal en het verwezenlijkingsgetal lijken erg groot. Het verschil ertussen is dat het idealiteitsgetal laat zien wat je zou <i>moeten</i> zijn en het verwezenlijkingsgetal wat je graag zou <i>willen</i> zijn. Het idealiteitsgetal heeft dus meer te maken met intuïtie en het verwezenlijkingsgetal meer met het hart.<br><br>

<span style="color:#325D9B;"><strong>Onderbewustzijnsgetal</strong></span><br>
Dit is een getal dat berekend wordt met behulp van een <b>volledige getallenlijst</b>, hoe je die precies maakt is te lezen op een andere pagina. Vanuit de volledige getallenlijst wordt er geteld hoeveel getallen er ontbreken in de persoonlijkheidstabel. Het aantal getallen dat ontbreekt wordt dan van het getal 9 afgetrokken.<br>
Het onderbewustzijnsgetal vertelt iets over onze reacties op situatie en relaties. Het slaat op de emoties en laat zien hoe mensen instinctief reageren. Het laat geen verlangens of kundigheden zien, net als dat het het individu niet een bepaalde richting op duwt. Het is het deel van het individu dat de leiding overneemt op het moment dat het bewustzijn verlaagd uit uitgeschakeld is. <br>
Op het moment dat er meer getallen ontbreken in de persoonlijkheidstabel, heeft iemand meer het gevoel dat hij of zij iets mist in zijn leven. Dit wil niet zeggen dat als iemand geen cijfer mist en dus een onderbewustzijn van 9 heeft, die niet het gevoel kan hebben iets te missen.


<br><br>
    	</div>
		</div>

		<!-- Pijl naar rechts --> <div style="float: right; height: 31px; width: 23px; margin: 306px 0 0 10px;">
			<div onclick="document.getElementById('twelve').style.display='inline-block'; document.getElementById('eleven').style.display='none';" style="cursor: pointer;">
				<img src="https://i.imgur.com/408nGCT.png">
			</div>
		</div>
		</div>
		
	<!-- Bladzijde twaalf --> <div id="twelve" style="display: none;">
		<!-- Pijl naar links --> <div style="float: left; height: 31px; width: 23px; margin: 306px 10px 0 0;">
			<div onclick="document.getElementById('eleven').style.display='inline-block'; document.getElementById('twelve').style.display='none';" style="cursor: pointer;">
				<img src="https://i.imgur.com/sEruqxy.png">
			</div>
		</div>

		<div style="background-image: url(http://i.imgur.com/oDi4uH6.png); display: inline-block; width: 550px; height: 750px; margin-bottom: 10px; padding: 10px; border-radius: 4px; box-shadow: 1px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.2); font-family: Arial; font-size: 12px; letter-spacing: 0.5px; line-height: 22px;">
			<!-- Titel van het Boek --> <img src="https://i.imgur.com/LRjpXlj.png" style="width: 100%">

			<!-- Titel van de pagina --> <div style="background-color: #325D9B; margin-bottom: 10px; padding: 5px 10px; color: #fff; font-size: 18px; font-weight: bold;">Rekenen met Data</div>
			<!-- Paginatekst --> <div style="text-align: justify; height: 650px; overflow: auto;">

<span style="color:#325D9B;"><strong>De betekenis van de verjaardag</strong></span><br>

Ook jouw specifieke geboortedag heeft een betekenis voor de rest van je leven. Omdat dit iets is wat later in je leven niet meer onderhevig is aan veranderen, blijft dit je hele leven gelijk en zijn er specifieke eigenschappen aan te verbinden. Ook je geboortedag moet je stapeltellen en dus reduceren naar een enkel getal, met uitzondering van de meestergetallen.<br><br>

Als de som van de cijfers <b>3</b>, <b>6</b> of <b>9</b> is, ben je erg fantasierijk. Ook ben je goed in een goede indruk achterlaten, staat verlegenheid niet in jouw woordenboek en ben je sociaal met graag veel mensen om je heen. Ook ben je erg creatief, met veel originele ideeën. Als jouw interesse ergens voor gewekt is, dan wordt je actief en stop je niet zomaar totdat je het tot op de bodem uitgezocht hebt. <br><br>

Als de som van de cijfers <b>2</b>, <b>4</b>, <b>8</b>, <b>11</b> of <b>22</b> is, en dus een evenwichtig getal dat deelbaar is door twee of uit dezelfde cijfers bestaat, ben je vaak gecompliceerder en laat je je gevoelens niet zomaar zien. Soms is het ook moeilijk om je gevoelens te bespreken. Wel heb je een goede aanleg voor winstgevende zakelijke mogelijkheden en ben je een harde werker. <br><br>

De resterende getallen zijn de priemgetallen <b>1</b>, <b>5</b> en <b>7</b>. Deze geven een voorliefde voor intellectueel werk aan, wat overeenkomt met analytische eigenschappen. Het zijn mensen die goed kunnen leren en die zich snel aan verschillende situaties aan kunnen passen.<br><br>

<span style="color:#325D9B;"><strong>Levenslotgetal</strong></span><br>
Binnen het levenslotgetal wordt de bestemming en doel het levensdoel van het leven weergegeven. Dit is dus ook de reden dat het levenslot ook wel het levensloopgetal, levensweggetal of lotsbestemming wordt genoemd. <br>
In dit getal bevinden zich de kansen, mogelijkheden en talenten. Als dit doel niet gevolgd wordt is het mogelijk dat er disharmonie ontstaat, wat zich kan uiten in onvrede, frustratie en problemen. Het levenslotgetal wordt berekend door de <b>totale geboortedatum</b> bij elkaar op te tellen. Dit kan op twee manieren gebeuren en moet ook op beide manieren gedaan worden, om een meestergetal niet per ongeluk te missen. <br><br>

<center><i>10/05/1958 = 10 + 5 + 1958 = 1973 = 1 + 9 + 7 + 3 = 20 = 2 + 0 = 2 maar… <br>
10/05/1958 = 1 + 0 + 0 + 5 + 1 + 9 + 5 + 8 = 29 = 2 + 9 = 11, en dus een meestergetal</i></center>
			
<br><br>
    	</div>
		</div>

		<!-- Pijl naar rechts --> <div style="float: right; height: 31px; width: 23px; margin: 306px 0 0 10px;">
			<div onclick="document.getElementById('one').style.display='inline-block'; document.getElementById('twelve').style.display='none';" style="cursor: pointer;">
				<img src="https://i.imgur.com/408nGCT.png">
			</div>
		</div>
		</div>	
		
	</div>

	<div style="font-size: 12px; line-height: 14px; text-align: left; font-style: italic; margin: 5px 0 0 43px;">
		Datum: 12 / 12 / 17<br />
		Gemaakt door: <span style="color: #000;">Harper Porter</span><br />
		
	</div>
</div></center>

/*Downloaded from https://www.codeseek.co/Sannens/voorspellend-rekenen-biebboek-wpwbow */
  


/*Downloaded from https://www.codeseek.co/Sannens/voorspellend-rekenen-biebboek-wpwbow */
  

Comments