A Pen by trieu truong

Thumbnail
This awesome code was written by trieutruong, you can see more from this user in the personal repository.
You can find the original code on Codepen.io
Copyright trieutruong ©
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
  <html>
<head>
  <title>Đơn xin việc</title>
  <meta charset="UTF-8"/>
</head>

<body>
<div id="header">
<h2>
  Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam<br/>
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
</h2>

<p>.....o0o.....</p>
<h1 >ĐƠN ỨNG TUYỂN</h1>
 </div>
<p class="introduce">Kính gửi: Ban giam doc</p>

<p class="introduce">Tên tôi là: Doan Van Vui</p>

<p class="introduce">Sinh năm: 1978</p>

<p class="introduce">Địa chỉ: Xom 2, xa Iareng huyen Isuc, Kon Tum</p>
 </div>
<div id="maincontent">
<p class="para1">&nbsp&nbspQua thông tin đăng trên techmaster.vn tôi được biết hiện nay Quý công ty đang có nhu cầu tuyển dụng Lập trình viên web Frontend. Với kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được tôi nghĩ rằng tôi ứng tuyển vị trí này rất thích hợp.</p>

<p class="para2">&nbsp&nbspTôi tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Công nghệ thông tin tại <b>trường ĐH ABC</b>. Sau khi tốt nghiệp tôi làm việc ở vị trí Lập trình viên tại <b>Công ty chuyên sản xuất và gia công phần mềm DEF</b>. Tại vị trí này tôi tham gia phát triển các dự án ứng dụng web Frontend trên nền tảng <b>HTML5, CSS3 và Javascript</b>.</p>

<p class="para3">&nbsp&nbspTôi cũng hiểu rằng vị trí này đòi hỏi ứng viên có khả năng làm việc bằng tiếng Anh khá, khả năng chịu được áp lực công việc cũng như làm việc nhóm tốt. Tôi tin với khả năng của mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ Quý công ty giao phó.</p>

<p class="para4">&nbsp&nbspTôi hy vọng có cơ hội được tham gia và đóng góp công sức vào sự phát triển của Quý công ty. Mọi liên hệ về lịch phỏng vấn hay thông tin về hồ sơ ứng tuyển này, xin vui lòng liên lạc số điện thoại: ...</p>

<p>Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!</p>
</div>
<div id="footer">
<p>Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016</p>

<p>Người làm đơn</p>
<p>Doan Van Vui</p>
 </div>
</body>
</html>

/*Downloaded from https://www.codeseek.co/trieutruong/a-pen-by-trieu-truong-bBqzvX */
  #header{text-align: center}
#header h1{font-family: Tahoma;}
#header h2{ color: red;}
#header p{color: green; }

p.introduce{margin-left: 40px;}
#maincontent p{padding-left: 20px; line-height: 20px; font-style: italic;}
.para1{color: blue;}
.para2{color: grey;}
#footer{text-align:right; font-weight: bold; font-family: "Open sans", sans-serif;}


/*Downloaded from https://www.codeseek.co/trieutruong/a-pen-by-trieu-truong-bBqzvX */
  

Comments